Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) ön lisans mezunu” ünvanı alırlar. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunları;

Bu programın mezunları kamuya ait veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinde,

  • Özel Tıp Merkezleri,
  • Görüntüleme Merkezleri,
  • Sağlık Sigorta Şirketleri,
  • Tıbbi Malzeme ve İlaç Firmaları vb. yerlerde çalışabilme imkanı bulabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar