Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) ön lisans mezunu" ünvanı alırlar. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı mezunları;

  • Özel Tıp Merkezleri,
  • Görüntüleme Merkezleri,
  • Sağlık Sigorta Şirketleri,
  • Tıbbi Malzeme ve İlaç Firmaları vb. yerlerde çalışabilme imkanı bulabilmektedir.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.